Bizi Takip Edin:

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

 • Hasta memnuniyet oranını hedef değerimiz olan %80 ve üzerinde tutmak.
 • Sağlık turizmi için ulusal ve uluslararası pazardan payın arttırılmasını sağlamak.
 • Çalışan memnuniyet oranı %90 ‘nın üzerine çıkarmak.
 • Çalışan personelimizin mesleki gelişim ve sürekli eğitim olanaklarına destek olmak.
 • Çalışanlarımız için sağlıklı çalışma ortamı sağlamak.
 • Hasta bakımı ve tedavisinin etkin ve kaliteli olmasını sağlamak.
 • Sağlık hizmetlerinin sonunda ve hasta bakım sürecinde hasta güvenliğini öncelik olarak benimsemek.
 • Sağlık hizmetlerinin sunumunda enfeksiyon kontrol önlemlerine uyum oranını arttırmak.
 • Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistem ile kendimizi sorgulamak.
 • Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerinin etkin ve verimli olmasını sağlamak.
 • Hasta güvenliğinin sağlanması.
 • Hasta, hasta yakınları, kurum çalışanları ve kurum yönetimi arasındaki iletişimi iyileştirmek.
 • Kurum ve kurum içindeki bölümlere ulaşımı kolaylaştırmak.
 • Kurumsal hedef olarak, Gösterge Yönetiminde bulunan tüm hedefleri yakalamak.
 • Merkezimizin çalışma düzeni, tüm altyapı, cihaz donanım bakımında kalite ve verimlilik bakımından üst düzeyde bulundurmak.