Bizi Takip Edin:

HASTA VE YAKINLARI HAKLARI

1. Hizmetten genel olarak faydalanma
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden ücretli olarak; din, ırk, dil, mezhep, cinsiyet, felsefi inanç durumları gözetilmeksizin sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

2. Bilgilendirme ve bilgi isteme
Başvuruda bulunduğu sağlık tesisinin sağlık hizmetleri ve sağladığı imkanların neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi, sözlü ya da yazılı olarak isteme hakkı vardır.

3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme
Kendisine hizmet sunumu yapan sağlık kuruluşu çalışanlarını değiştirmeye ve sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden ücreti mukabilinde faydalanmaya, sağlık hizmeti vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye hakkı vardır.

4. Mahremiyet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5. Reddetme, durdurma ve rıza
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6. Güvenlik
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

7. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık
Saygı ve itina gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli ve tüm hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerin giderilmiş olduğu bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

8. Ziyaret ve refakatçi bulundurma
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

9. Müracaat, şikayet ve dava hakkı
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuruda bulunmaya, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.